Datum stránky: 15.2.2019

TZ - SOS MaS, z.s. - Kde (ne)nakupovat léčivé přípravky

Minulý týden nabylo účinnosti prováděcí nařízení Evropské unie, které přináší jednotná pravidla pro ověřování pravosti léčiv napříč všemi státy Evropské unie. Cíl je zřejmý, lepší ochrana zdraví pacientů. Novela zákona o léčivech předpokládá vytvoření a spuštění poměrně nákladného systému na ověřování pravosti léčiv v oficiální distribuční síti, tedy zejména v lékárnách.


V souvislosti s tím samozřejmě vyvstává otázka, zda a kde se spotřebitelé v České republice, aktuálně s padělky léků nebo s prodejem neschválených léčiv, mohou setkat? Je záhodno připomenout, že Státní ústav pro kontrolu léčiv do této doby nezachytil jediný případ, kdy by se tak stalo v rámci oficiální distribuční sítě, tedy v kamenných lékárnách. Koupě léků v lékárnách, co se týče jejich pravosti, tak byla a nadále bude velmi bezpečná.


Celý článek je k dispozici zde.