Jak si vyřídit

Živnostenské podnikání:

Odkaz na internetovou stránku Ministerstva průmyslu a obchodu: Živnostenské podnikání – tato stránka obsahuje kapitoly:

Právní předpisy:

Právní předpisy v oblasti živnostenského podnikání.

Živnostenský zákon

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Platné znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský rejstřík:

Informační systém veřejné správy.

Průvodce živnostenským podnikáním:

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO - občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční fyzická osoba kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro české právnické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro české fyzické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba.

CRM – Jednotný registrační formulář:

CRM - Centrální registrační místo

Informace o Centrálním registračním místě

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Popis rozhraní pro externí odběratele

Předávání údajů podle § 45a a § 48 živnostenského zákona dalším orgánům veřejné správy.

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky:

Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky v činnostech, které jsou živnostmi. Oznamování výkonu regulované živnosti uznávacímu orgánu.

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR:

Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností.

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání:

Uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie pro oblast živnostenského podnikání v České republice.

Statistické údaje o podnikatelích

Adresář živnostenských úřadů:

Adresář živnostenských úřadů, členěný dle krajů.

Kontrolní činnost odboru živností

Integrace cizinců:

Integrace cizinců

Odkaz na internetovou stránku Ministerstva průmyslu a obchodu. Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.