Jak si vyřídit

Živnostenské podnikání:

Odkaz na internetovou stránku Ministerstva průmyslu a obchodu: Živnostenské podnikání – tato stránka obsahuje kapitoly:

Právní předpisy:

Právní předpisy v oblasti živnostenského podnikání.

Živnostenský zákon

Platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Platné znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Živnostenský rejstřík:

Informační systém veřejné správy.

Průvodce živnostenským podnikáním:

Rádce (nejen pro začínající) podnikatele

Informace o základních požadavcích, které stanoví právní předpisy pro zahájení a průběh živnostenského podnikání.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční FO - občan členského států EU, EHP a Švýcarska)

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenským podnikáním pro fyzické osoby, které nemají bydliště na území ČR (zahraniční fyzická osoba kromě občanů EU, EHP a Švýcarska)

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční fyzická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro právnické osoby se sídlem mimo území ČR, EU, EHP a Švýcarska

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi zahraniční právnická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro české právnické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká právnická osoba.

Průvodce živnostenského podnikání pro české fyzické osoby

Jak ohlásí živnost nebo požádá o koncesi česká fyzická osoba.

CRM – Jednotný registrační formulář:

CRM - Centrální registrační místo

Informace o Centrálním registračním místě

Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Popis rozhraní pro externí odběratele

Předávání údajů podle § 45a a § 48 živnostenského zákona dalším orgánům veřejné správy.

Povinnosti osob dočasně poskytujících služby na území České republiky:

Dočasné a příležitostné poskytování služeb na území České republiky v činnostech, které jsou živnostmi. Oznamování výkonu regulované živnosti uznávacímu orgánu.

Vydávání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné činnosti v ČR:

Vydávání osvědčení fyzickým osobám, které hodlají v jiném členském státě vykonávat regulovanou činnost, která je živností.

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání:

Uznávání odborné kvalifikace získané v jiném členském státě Evropské unie pro oblast živnostenského podnikání v České republice.

Statistické údaje o podnikatelích

Adresář živnostenských úřadů:

Adresář živnostenských úřadů, členěný dle krajů.

Kontrolní činnost odboru živností

Integrace cizinců:

Integrace cizinců

Odkaz na internetovou stránku Ministerstva průmyslu a obchodu. Informační materiál pro zahraniční fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona na území České republiky.

Aktuality

22.5.2019

Uzavření Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk

Dne 30.05.2019 (čtvrtek) cca od 08:45 do 10:15 hodin bude z důvodu povinného školení uzavřen Odbor obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk.

21.5.2019

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Představení možných řešení aktuálních nejpalčivějších problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů. Mezi tématy nebude chybět přeshraniční poskytování služeb, vysílání pracovníků a také informace o aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu.

14.5.2019

TZ - SOS MaS, z.s. – Změna podmínek zájezdů

Změna je život. Některé změny však nejsou zrovna vítané a mohou sebou přinést nepříjemné komplikace. Např. když nám cestovní kancelář sdělí, že je nucena změnit podmínky či stornovat zájezd plánovaný dlouho dopředu. Dovolená je se zaměstnavatelem domluvena přesně na termín, žena se těší na hotel na pobřeží a all inclusive, protože nebude muset vařit, děti už se nemohou dočkat animačního programu a najednou přijde nevítaná zpráva, která vše zkomplikuje.

archív

Akce ve Vimperku