Datum stránky: 17.7.2018

Informace o změně podmínek pro cestovní kanceláře a cestovní agentury účinné od 01.07.2018

Dne 01.07.2018 nabyl účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Do nové právní úpravy byly zapracovány požadavky příslušné směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) na nabízení, prodej a zprostředkování zájezdů a zprostředkování spojených cestovních služeb.
Nově se upravuje mimo jiné předmět úpravy zákona č. 159/1999 Sb., typy služeb cestovního ruchu, pojem zájezd, nový pojem spojené cestovní služby, upravují se povinnosti cestovní kanceláře a cestovní agentury (včetně nových informačních povinnosti vůči zákazníkovi). Podrobnější informace jsou uvedeny na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Celý článek zde.